Glad rörelse i torgmiljö – offentlig konst som lekplats i Fiskehamnen

Den svenska konstnären Jacob Dahlgrens stålskulptur Early One Morning, Eternity Sculpture finns på Capellaskvären i Fiskehamnen i Helsingfors. Bild: ©HAM/Maija Toivanen

Jacob Dahlgrens knallrosa slingrande stålskulptur i Fiskehamnen är ett exempel på offentlig konst som också fungerar som lekplats. Verket bidrar till att ge det nybyggda området en identitet.

Som en slingrig rosa karamell breder Jacob Dahlgrens skulptur frikostigt ut sig på det öppna torget i Fiskehamnen. Den omges av strikt och tätbyggd arkitektur, kaféer och bänkar samt av havets lugnand...