Gissningar och okunskap i beslut om Malm

Fakta spelar en underordnad roll när det gäller Helsingfors beslut att bygga bostäder på Malms flygplats.

Tala om skygglappar. Helsingfors stadsfullmäktige står fast vid det tidigare beslutet om att lägga ner flygplatsen i Malm och bygga 25 000 bostäder i stället.

När De gröna, SDP och Vänsterförbundet samt medlemmar av några andra partier för sitt korståg för bostadsbyggandet räknar de antagligen med att helgonglorian kring partierna som ömmar för "den lilla människan" strålar klarare än någonsin.

Alla som tycker att Helsingfors behöver fler bostäder – och framför allt bostäder till överkomligt pris för vanligt folk – har fullständigt rätt.

Så varför är det så galet att bygga just på Malms flygplats?

Bland annat därför att det blir dyrt. Fruktansvärt dyrt. Orsaken till att Malms flygplats ligger där den ligger är att området är en sumpmark som inte lämpar sig för bostadsbygge. Visst, tekniken har gått framåt, man kan påla och sanera och byta ut förorenad jord.

Men billigt blir det inte så där rök det argumentet.

Att man så envist håller fast vid att det ändå ska byggas bostäder just på den fläcken gör att man inte kan låta bli att tycka att det ligger en god portion populism i vissa partiers envishet.

För att gå vidare på "närdemokratin" kan man konstatera att över 13 000 helsingforsares protester väger lätt.

Det olyckliga beslutet av förra kommunikationsministern Merja Kyllönen (VF) och hennes vårdslösa hantering av fakta – hon hävdade att det bara är "några tiotal" (elitistiska?) privatpiloters sandlåda det handlar om – satte i gång den utveckling som nu förefaller svår att hejda.

Lika lätt som helsingforsarnas protestlista väger nämligen statistik och fakta som lagts fram senare i ett försök att rätta till saken. Av det som kommit fram om diskussionen i stadsfullmäktige i onsdags verkar det som om alldeles för många är dåligt informerade eller helt enkelt inte har brytt sig om att kolla fakta. Man gissar, tror och tycker.

Att Malms flygplats har listats som ett hotat kulturarv i Europa struntar kulturstaden Helsingfors fäder också blankt i.

I stället för att utveckla och förbättra kommunikationerna mellan huvudstaden och resten av landet och mellan resten av Europa och Finland behåller man skygglapparna på.

Ta av dem innan generalplanen slås fast.

Yrsa Grüne

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning