Gisslantagaren tidigare patient på veteranhem

Sörjande människor utanför veteranhemmet i Kalifornien.Bild: Stephen Lam

En 36-årig man öppnade eld vid ett hem för krigsveteraner i Kalifornien, där han tidigare behandlats för posttraumatiskt stressyndrom. Efter en utdragen gisslansituation hittades tre kvinnor, anställda vid hemmet, och mannen själv döda.