Gips kan minska fosforutsläpp i Östersjön

Helsingfors universitets och Finlands miljöcentrals forskning visar att gipsbehandling kan minska fosforbelastningen från åkrar med 50 procent.

Gipsbehandlingen av åkrar är säkert, effektivt och accepterat av bönderna, och metoden minskar jordbrukets belastning på Östersjön, visar en ny undersökning.

I ett pilotprojekt som finansieras med EU-medel och av Miljöministeriet har Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral spridit gips över 1 500 hektar åkrar i Savijoki i Egentliga Finland.

– Uppföljningen av vattenkvaliteten i ån Savijoki bekräftar resultatet från tidigare undersökningar, det vill säga att fosforbelastningen från åkrarna minskar med 50 procent, säger specialforskare Petri Ekholm vid Finlands miljöcentral.

Om gipsbehandlingen skulle användas i större utsträckning skulle det bli möjligt att uppfylla de mål som Skyddskommissionen för Östersjön (HELCOM) har fastställt för Finlands del när det gäller att minska fosforbelastningen, enligt pressmeddelandet.

Gips innehåller lättupplösligt sulfat som småningom löses upp i vattendragen, men forskarna har inte observerat att de sulfathalterna skulle ha negativ effekt på utrotningshotade arter.

– Gipsbehandlingen skulle minska fosformängden med 200–300 ton i Finland och i hela Östersjön med 1 500–2 000 ton per år. Det är också billigare än jordbrukets andra metoder, säger professor Markku Ollikainen vid Helsingfors universitet.

Utifrån pilotprojektet utarbetas ett förslag om att gipsbehandlingen ska läggas till listan över rekommenderade skyddsåtgärder som får nationellt stöd.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning