Giltigheten för körkort som går ut under sommaren förlängs

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket underlättar förnyandet av körkort genom att förlänga körkortens giltighetstider. Bild: Jeanette Östman/SPT

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket förlänger giltighetstiden för flera olika typer av körkort.

Giltigheten av körkort vars giltighetstid tar slut under tidsperioden 1 februari–31 augusti förlängs med sju månader, meddelar Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket.

Dessutom förlängs tidsfristen för förnyandet av ett förarkort i yrkestrafik med två månader om giltigheten går ut under tidsperioden 1 mars–31 augusti. Giltighetstiden för gemenskapstillstånd för gods- och busstrafik samt för internationella förartillstånd förlängs å sin sida med sex månader om dessa upphör att gälla under tidsperioden 1 mars–31 augusti.

Giltighetstiden för yrkeskompetens för lastbils- och bussförare förlängs med sju månader om giltigheten upphör att gälla under tidsperioden 1 februari–31 augusti.

Myndigheterna har redan tidigare i år underlättat förnyandet av körkort. Transport- och kommunikationsverket meddelade i mars att personer med körkort där giltigheten går ut under våren har möjligheten att skicka ett läkarintyg till polisen först efter att körkortet förnyats. Transport- och kommunikationsverket motiverade ändringen med att icke-brådskande läkartider avbokats på grund av coronavirusepidemin.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning