Gillets första dam

I nya uppgifter. Clarissa Köhler säger att hon vill sätta en positiv prägel på allt hon gör i sitt nya arbete.Bild: Cata Portin

Visst, Handelsgillet är fortfarande en herrklubb. Men i måndags fick den snart 160-åriga föreningen sin första kvinnliga verksamhetsledare.

Det är Clarissa Köhler som tagit över efter Handelsgillets tidigare verksamhetsledare Roger Rajalin som går i pension.

Köhler, som fram till förra veckan jobbat som näringslivsansvarig på Hanken, säger att hon vill sätta en positiv prägel på allt hon gör i sitt nya arbete. Till uppgifterna hör bland annat att ansvara för arbetet på kansliet samt att verkställa styrelsens beslut och samarbeta med utskotten.

– Jag ska se till att allt fungerar och utveckla verksamheten tillsammans med de förtroendevalda. Utveckling och nytänkande kan få stöd i traditionerna, men samtidigt kan utvecklandet av verksamheten stärka traditionerna.

Till Handelsgillets verksamhet hör bland annat regelbundna programaftnar, samt resor och exkursioner. Huset på Kaserngatan är i flitig användning och öppet för medlemmarna alla dagar utom söndag.

– Jag vill se Handelsgillet som en klubb för aktiva människor som deltar i verksamheten. Precis som tidigare ska verksamheten och programutbudet vara högklassigt och stödja medlemmarnas personliga utveckling, deras utveckling i arbetslivet, samt ge dem kontakter.

Positiv bild

Köhlers tidigare kontakt med Handelsgillet har skett via årliga aktualitetsseminarier som gemensamt ordnats av Hanken, Ekonomiska samfundet och Handelsgillet. Köhler har deltagit i seminariearbetsgruppen som Hankens representant.

– Den vägen har jag fått en mycket positiv bild av Handelsgillet, vilket ledde till att jag sökte jobbet trots att jag har haft det bra på Hanken. I min nya roll kan jag fortsätta samarbeta med Hanken.

Köhler säger att hon blev lockad av jobbannonsen eftersom hon tyckte att allt som räknades upp passade henne. Att herrklubben Handelsgillet bland många sökande valde en kvinna anser Köhler vara ganska ointressant.

– Jag valdes som den bäst lämpade för uppgiften.

Ett faktum är dock att den snart 160 år gamla herrklubben inte tidigare haft någon kvinnlig verksamhetsledare. Så sent som i oktober skrev HBL om hur en kvinnlig åländsk lagtingsledamot nekades delta i gillets möte tillsammans med sin man. Har den nya verksamhetsledaren ens tillåtelse att delta i sin egen förenings aktiviteter?

– Ja, som verksamhetsledare ska jag delta. Och i många av aktiviteterna är kvinnor välkomna som avec, säger hon.

Men fullvärdiga medlemmar kan kvinnor inte bli. Regeln är egentligen ganska ny, det var först stadgeändringen 2003 som specificerar att Handelsgillet är en herrklubb. Dessförinnan hade kvinnliga medlemmar formellt inte varit uteslutna.

Cirka 1 000 medlemmar

Handelsgillet grundades 1857 och hette då Handelsbiträdenas förening. Syftet var att utbilda handelsbiträden. Cirka 20 år senare ändrades namnet till det nuvarande, sannolikt delvis för att många av de ursprungliga medlemmarna hade avancerat och inte längre platsade i en förening för handelsbiträden.

Till den egna fastigheten på Kaserngatan flyttade Handelsgillet på 1920-talet. I dag har föreningen cirka 1 000 medlemmar. Medelåldern bland de inskrivna är rätt hög, men av dem som deltar i verksamheten är större delen med i förvärvslivet. Handelsgillet har traditionellt riktat sig till personer inom handel, industri och sjöfart. Yrkesgrupperna har senare blivit fler, men huvudspråket är fortfarande svenska.

Clarissa Köhler

Ålder: 47

Född i/bor i: Helsingfors

Familj: Man och två barn

Utbildning: Ekonomie magister från Hanken

Karriär: Näringslivsansvarig på Hanken. Före det närmare 20 år inom A.P. Møller-Mærskgruppen.

På fritiden: Stugliv med familjen i Åbolands skärgård.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00