Giftiga kemikalier skapar mögelskolor

Bild: Wilfred hildonen

De finländska skolorna har en steril inomhusluft och städas dagligen med starka gifter, medan jämförelseländerna har naturlig ventilation och mindre frekvent städning.

En av de största frågorna i dagens byggande är problemet med mögel som förpestar inomhusluften och gör oss sjuka eller arbetsoförmögna. Detta har igen aktualiserats i samband med mögelsaneringen av Winellska skolan i Kyrkslätt. Speciellt tragiskt är att det ofta är just skolbyggnader som drabbas. Vad beror problemet på och varför har vi ännu inte fått bukt med det?

Den oftast framförda förklaringen är förändringen i byggnadsteknik under 1960-talet, då vi övergick till elementbyggnadsteknik. Detta beskrivs som en våg av slarvbyggen som vi i efterhand fått sanera eller riva. Många av mögelskolorna är just från 1960- och 1970-talen, och en dålig byggnadskvalitet kan gynna förekomsten av mögel men förklarar inte de verkligt allvarliga symtomen. Mögelmikrober finns nämligen överallt i vår omgivning och de allra flesta är inte farligare än de hundra biljoner (!) nyttiga mikrober vi har i vår egen kropp. Så frågan är alltså varför det giftiga möglet fått övertaget i mögelskolorna?

En annan orsak som lyfts fram är risken med för täta byggnadskonstruktioner, vilket är aktuellt nu då energibestämmelserna ytterligare skärps. Väggarna i dagens finländska byggnader är i regel extremt energisnåla med tjock isolering samt plast som hindrar byggnaden att "andas" i traditionell mening. Täta konstruktioner innebär givetvis en högre risk eftersom de kräver högre kunskap och noggrannhet av både planerare och byggare. Men generellt innehåller en tät, modern byggnad ändå bara en bråkdel av den mängd mögel som hittas i en hundra år gammal "frisk" byggnad, så byggnadstekniken är ändå inte huvudproblemet.

En tredje möjlig bov som behöver granskas är den maskinella ventilationen, vilken också är en relativt ny uppfinning. Alla nya offentliga byggnader och så gott som alla privathus utrustas i dag med ett ventilationsmaskineri. Fördelarna med maskinell ventilation är ett jämnt luftbyte samt förbättrad energieffektivitet. Moderna ventilationsmaskiner kan till exempel återvinna upp till 85 procent av den värme som annars skulle vädras ut. Trots fördelarna kan maskinell ventilation också innebära risker. Luften som tas in filtreras för att undvika gatudamm och orenheter. Detta kan i vissa fall leda till en alltför steril inomhusluft då också nyttiga mikrober filtreras bort, och här närmar vi oss problemets kärna.

Mikrobiologen, professor Mirja Salkinoja-Salonen, som ledde det internationella forskningsprojekt som jämförde skolornas inomhusluft i Finland, Nederländerna och Spanien säger att orsaken till mögelsymptomen i stället hittas i vår städskrubb! Forskningsprojektets överraskande resultat visar nämligen att de finländska skolorna har klart minst mögel och mikrober, men de sjukaste eleverna!

Förklaringen är skrämmande: de finländska skolorna har en steril inomhusluft och städas dagligen med starka gifter, medan jämförelseländerna har naturlig ventilation och mindre frekvent städning. Detta gör våra skolor obeboeliga för nyttiga mikrober medan de giftproducerande, resistenta mögeltyperna gynnas. Följden är att de finländska barnen går miste om den naturliga motståndskraften, och i stället utvecklar överkänslighet och allvarliga autoimmuna sjukdomar.

Det är dags att kunskapen om detta allvarliga problem omsätts i handling. Vi bygger väldigt fina och påkostade skolor i Finland, och om vi slutar med den onödiga användningen av kemikalier behöver vi inte riva en enda mögelskola i framtiden. Salkinoja-Salonens råd är enkelt: skura golven med endast vatten och tallsåpa, eller städa bara en gång i veckan som i de nederländska skolorna! Då behålls en naturlig balans mellan mikroberna som gör att det giftiga möglet inte får övertaget.

Rabbe Tiainen arkitekt, Helsingfors

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning