Giftiga kemikalier används inte

De störande mikroberna finns gömda inne i huskonstruktionen i mineralull och fuktigt trä.

Det användes inte giftiga och starka kemikalier vid städning! Vid normal tvätt av golv som är den vanligaste (men inte dagliga) tvätten används mildalkaliska tvättmedel utan desinficeringskomponenter. Golvmaterial tål inte starkare medel. Ofta tvättas med enbart fuktad mikrofiberduk. Vid tvätt av toaletter används dock desinficerande, ofta klorhaltiga, tvättmedel. Där är desinficering mera motiverad.

Professor Mirja Salkinoja-Salonen har konstaterat att "mögelproblemen" oftast förorsakas av strålsvampar, actinomycetes. Dessa växer på fuktiga ställen och utsöndrar flyktiga föreningar, typ steptomycin, som tränger in i rummen genom väggytorna. Dessa naturens föreningar liksom möglens antibiotika är kanske de starkaste desinficeringsmedlen som förekommer i husen.

De störande mikroberna finns gömda inne i huskonstruktionen i mineralull och fuktigt trä. Dit har inte "giftiga" kemikalier kunnat tränga in och påverka mikrobpopulationerna.

Frågan om mikrobfloran på normalt rena och torra golvytor kan anses vara av underordnad betydelse. Eleverna tillför ständigt en mångsidig mikrobflora.

Jämförelsen mellan nederländska och finska skolor haltar. Golv tvättas inte dagligen i klassrum i vare sig Nederländerna eller Finland med allt vad det innebär av att flytta skolbänkar etcetera.

På grund av det kallare klimatet i Finland har vi en tjockare isolering som kan ha en temperaturzon där vatten kondenseras vid daggpunkten. Naturlig ventilation skapar undertryck i husen och den absolut sett torrare utomhusluften rör sig inåt i isoleringen. Fel inställd mekanisk ventilation med övertryck driver den varmare och därmed mera fuktbärande luften ut till kondensationszonen i isoleringen.

Övergång till mikrofiberdukstädning är mycket rekommendabelt, men löser knappast problemen med inomhusluften.

Urban Wiik tvättmedelskemist, Esbo

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning