Gifthalterna höga ute till havs

Bild: Most photos

Havsbottnen långt ute i Östersjön innehåller fortsatt höga halter av gamla miljögifter som DDT, visar nya analyser gjorda av svenska Statens geologiska undersökning, SGU.

Undersökningarna visar också att miljögiftshalterna är höga även i de nyare, översta bottenlagren, rapporterar Sverige Radios Vetenskapsradion.

Insamlingen av bottenprover har gjorts även 2003, 2008 och 2014. Halterna av DDT har legat högt sedan början av 2000-talet och gällande det gamla växtskyddsmedlet hexaklorbensen syns en ökning. Samtidigt är mätningarna för få för att kunna säkerställa om halterna verkligen ökar eller minskar.

Men det kan finnas anledning att undersöka om det finns okända utsläppskällor, säger miljökemisten Sarah Josefsson på SGU till Vetenskapsradion:

– Kanske har man inte kommit åt alla processer i industrin som kan orsaka de här föroreningarna. Sedan kan det också finnas utsläpp som har funnits tidigare och som har hamnat på land eller i sediment, och som nu ligger och läcker ut. 

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning