Finland bidrar till massutvisningen av ryska diplomater och sparkar en från Helsingfors

Finlands utrikespolitiska ledning har varit tvungen att på ett teoretiskt och principiellt plan fråga sig: Hur vill Finland att de andra EU-länderna skulle förhålla sig till oss ifall giftattacken hade ägt rum på finsk mark och Finland hade bett om solidaritet av EU?

En rysk diplomat från ambassaden i Helsingfors blir tvungen att lämna Finland. Efter noggrann utrikespolitisk koordinering sällar sig Finland till den majoritet av EU-länder som deltar i diplomatutvisningarna som en följd av nervgiftattacken i engelska Salisbury. I den förgiftades tidigare dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter Julia av nervgiftet Novitjok. EU-länderna är eniga om att Ryssland högst sannolikt ligger bakom dådet.

Innan Finland kom med sitt besked i dag på eftermiddagen pågick intensiva koordineringar mellan EU-länder som ville visa Storbritannien sitt stöd.

Finland har tidigare vid behov skött diplomatiska utvisningar utan att göra något nummer av det. Men som en följd av nervgiftsattacken i Salisbury bestämde presidenten och regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott att gå ut med att Finland utvisar en person som tjänstgör vid Rysslands ambassad med diplomatstatus.

Åtgärden genomförs koordinerat med många andra EU-stater. USA och Kanada har också tagit beslut om att minska på den ryska diplomatkåren.

"Kemiskt vapen gjorde sprickan djupare"

– Trots att vi utvisar en rysk diplomat fortsätter dialogen med Ryssland. Det finns allt skäl att försöka reparera den spricka som har uppstått mellan väst och Ryssland och som blev djupare efter att det användes ett kemiskt vapen, säger president Sauli Niinistö.

Niinistö anser att den optimala lösningen hade varit om hela EU hade gått in för en gemensam aktion, men då det inte lyckades var det här det bästa alternativet för Finland.

Niinistö diskuterade giftattacken i slutet av förra veckan per telefon med president Vladimir Putin och enligt Niinistö nekade Putin då att Ryssland skulle ha varit delaktig i attacken.

Niinistö kallar Finlands beslut en politisk åtgärd och motiverar dimensioneringen på utvisningen, en diplomat, med att det är i linje med till exempel Tysklands beslut att utvisa fyra diplomater.

Åtgärderna hänger ihop med Europarådets beslut om att Ryssland med största sannolikhet ligger bakom giftattacken och Niinistö påminner om att Ryssland flera gånger ombads samarbeta för att utreda incidenten, men förgäves.

Det är ännu inte klart vilken av de knappt 60 diplomater som tjänstgör vid Rysslands ambassad i Helsingfors som måste lämna Finland.

Tät kontakt med Sverige

Statsminister Juha Sipilä (C) säger att utvisningsbeslutet mognade efter Europarådets möte och att han har diskuterat saken flera gånger med sin kollega i Sverige, statsminister Stefan Löfven. Samtidigt som Finland gick ut med beskedet om diplomatutvisningen, berättade Sverige att man gör samma sak.

De koordinerade europeiska utvisningarna är små jämfört med utvisningarna på andra sidan Atlanten: USA utvisar 60 ryska diplomater och kallar dem för spioner. President Donald Trump har dessutom tagit beslut om att ryska konsulatet i Seattle stängs. 48 av de ryska diplomaterna som utvisas från USA jobbar på ryska ambassaden och ett dussin på FN i New York. Diplomaterna och deras familjer har en vecka på sig att lämna USA.

– Det här visar att vi alla står sida vid sida och sänder en tydlig signal till Ryssland att landet inte kan fortsätta trotsa internationell rätt, sade Storbritanniens premiärminister Theresa May.

Samtidigt meddelade Rysslands utrikesministerium att landet kommer att svara med samma mynt och skicka hem diplomater från länder som utvisar ryssar.

Ryssland kallade utvisningarna en ovänlig handling och "en fortsättning på en konfrontatorisk stig".

Viktig signal

Med tanke på Finlands geopolitiska sits är beslutet om att utvisa ryska diplomater en känslig sak och samtidigt en EU-fråga och en Rysslandsfråga.

Finlands utrikespolitiska ledning har varit tvungen att på ett teoretiskt och principiellt plan fråga sig hur Finland vill att de andra EU-länderna förhåller sig till oss om giftattacken hade ägt rum på finsk mark och Finland hade begärt solidaritet av de andra EU-länderna. Samtidigt har den utrikespolitiska ledningen varit väl medveten om att Finlands solidaritet eller bristande dito i hanteringen av nervgiftsattacken kommer att memoreras på olika ställen, både i viktiga EU-länder och i Moskva.

Fler åtgärder kan följa

Då nervgiftsattacken förra veckan avhandlades vid EU-toppmötet i Bryssel sade tyska förbundskanslern Angela Merkel att länderna är fast beslutna att agera tillsammans både verbalt, men också möjligen genom ytterligare åtgärder.

De EU-länder som genom officiella kanaler har sagt att de utvisar ryska diplomater är förutom Finland, Sverige, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Polen, Italien, Litauen, Tjeckien, Holland, Danmark, Lettland, Estland, Kroatien och Rumänien. Ukraina, som inte är medlem i EU gör samma sak.

EU:s rådsordförande Donald Tusk säger att det utöver måndagens besked kan komma fler åtgärder under de närmaste dagarna och veckorna.

Den finska diplomatutvisningen föregicks av att Sauli Niinistös kansli på söndagen berättade att presidenten hade ringt upp Angela Merkel och diskuterat situationen.

"Enda möjligheten för Finland"

– Finland har hittills skött sina diplomatutvisningar utan att göra något nummer av saken. Men då en klar majoritet av EU-länderna, inklusive viktiga referensländer som Tyskland, Frankrike och Sverige, tar beslut om diplomatutvisningar, är det svårt, för att inte säga omöjligt, för Finland att inte göra likadant, sade Finlands tidigare ambassadör i Moskva, Hannu Himanen tidigare på dagen innan nyheterna om massutvisningarna kablades ut.

Himanen tycker inte att presumtiva diplomatutvisningar från olika EU-länder är en exceptionell åtgärd.

– Jag skulle inte dramatisera det här alltför mycket. EU-ländernas gemensamma sanktionsbeslut mot Ryssland för fyra år sedan var exceptionellt, men det här skulle jag inte beteckna som så dramatiskt utan bara ett sätt att tolka den gemensamma politik som man har kommit överens om.

Himanen säger att nervgiftsattacken handlar om att ett kemiskt vapen har använts mot ett medlemsland i EU.

– Det är mycket allvarligt och jag kan bara beklaga att Ryssland har beslutat att inte samarbeta med britterna i deras utredning. Man kunde ju tycka att det borde ligga i Rysslands intresse att förklara vad som egentligen hände, säger Himanen.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00