Geopolitikern J.K.Paasikivi och hans linje

Både efter vinterkriget och efter fortsättningskriget beskyllde Paasikivi den politiska ledningen för att Finland förlorade kriget. På bilden tillsammans med marskalk Mannerheim. Bild: HBL-arkiv / KSF Media

I Alpo Juntunens bok konstateras att det alltjämt finns behov av paasikivisk realism. Hur denna realism förhåller sig till bland annat Finlands EU-medlemskap utvecklas dock inte i boken.

Alpo Juntunen, professor emeritus vid Försvarshögskolan, har skrivit en bok, som förlaget marknadsför som en biografi över J.K. Paasikivi (1870–-1956). Det är boken dock inte. Framför allt är de...