Geopolitik och ränteoro sänker aktiekurserna – men ingen anledning få panik

De senaste månaderna har det varit oroligt på börser världen över – på längre sikt har ändå utvecklingen till exempel i Helsingfors varit stark. Bild: Lehtikuva/AFP/Bryan R. Smith

Börsindexet i Helsingfors har visat minus också på onsdagen, och ser man från årets början har aktiekurserna pendlat rejält. Hur ska en privatplacerare förhålla sig till utvecklingen?

1. Vad beror volatiliteten de senaste månaderna på?

De främsta orsakerna är stigande räntor och ökade politiska risker, enligt Sauli Vilén, chefsanalytiker på Inderes.

En lång tid har räntorna varit låga. När de nu går upp finns det en oro för att den ekonomiska tillväxten ska påverkas negativt av det. Samtidigt ökar stigande intresset för ränteplaceringar. Då flyttas kapital till dem från aktier vilket påverkar aktiekurserna.

Politiskt igen ogillar aktiemarknaden protektionism, läs ståltullar.

– Hotet om ett handelskrig skapar oro, säger Vilén.

2. Ska privatplaceraren vara nervös?

– Nej. Det är alldeles naturligt att aktiekurserna emellanåt pendlar och inte ständigt går upp, säger Sauli Vilén.

Han påminner om att aktiekurserna på Helsingforsbörsen har stigit kraftigt i nio år, och återhämtningen efter finanskrisen har varit rekordstark.

– Det är en av de aktiemarknader som har vuxit längst. Tar man ett längre perspektiv märks inte den senaste tidens kursfall alls.

3. Hur ska placeraren tänka framåt?

– För aktieplaceraren är det nu viktigt att följa med bolagens resultatutveckling, säger Sauli Vilén.

När börskurserna fluktuerar, och efter en lång uppgång, blir företagens faktiska resultat allt viktigare för kursutvecklingen.

Förutom företagsekonomi spelar också geopolitik in i hög grad. Vad gör USA:s president Donald Trump? Vad händer i Ryssland, Kina och i Nordkorea?

Den senaste veckan har Helsingforsbörsens centrala OMX-index gått ned med 2,48 procent. På tre månader landar kursutvecklingen på så gott som plus minus noll men kurvan är hackig med snabba svängningar.

Ser man i ett längre perspektiv har OMX-indexet däremot stigit med 55 procent på fem år.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning