Geopolitik handlar om kartor

Nato handlar också om vår identitet som en del av den västeuropeiska kultursfären.

Nato är inte enbart en försvarspolitisk fråga. Därför förbiser jag här ett onekligt antal försvarspolitiska svårigheter en alliansfrihet innebär. Inte minst de logistiska. Nato handlar också om vår identitet som en del av den västeuropeiska kultursfären. Tyvärr är detta inte en självklarhet.

Ta en titt på kartan och glöm alla nationsgränser. Säg mig nu vart vi hör helt geografiskt sett. Det är just så omvärlden ser oss. Tro mig. Jag har sett på Finland utifrån i närmare två decennier. Nu vet vi att EU knakar i fogarna. Dess framtid är inte alls så självklar. Sanningen är att i omvärldens ögon hör vi till den västliga kulturkretsen enbart så länge vi ständigt påminner omvärlden om det. Ännu på 1970-talet då vi firade många somrar i Sverige blev vi tillfrågade hur vi kom ut från andra sidan järnridån.

Det kräver en stark markering och såsom det ser ut i dag är kanske ett medlemskap i EU inte längre en realitet om tio år. Går Finland ur EU eller EU störtar samman tar vi samtidigt ett stort steg från den västliga gemenskapen. I det läget vore ett Natomedlemskap det enda som tydligt markerar vår vilja att fortsättningsvis vara en västlig demokrati.

Tyvärr finns det många både EU- och Natofientliga krafter i vårt land som inte inser att ett uteblivande ur dessa organisationer enbart gagnar deras motpol. Ett enormt steg österut. Med en granne som fortfarande tänker i geopolitiska banor kan en titt på kartan vara upplysande. Geopolitik handlar just om det: kartor.

Marco Corsi Helsingfors

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning