Gents bilfria gator håller vad de lovade

Gents bilfria innerstad innebar mer utrymme för cyklister, fotgängare och kollektivtrafik. Bild: Martin Spaak

Färre bilar, fler cyklar, renare luft och smidigare kollektivtrafik. De förhoppningarna infriades när belgiska Gent gjorde innerstaden bilfri. Den nya ljudbilden kom på köpet.

Ett lätt regn faller över Gent. Det dämpar cyklarnas rassel och pling där de far fram genom en korsning i stadens centrum. En spårvagn gnisslar till när den smyger in bakom cyklisterna och gör en höge...