Genom krig, strid och förbudstid

Barnen Holmström och Björkell på Bengtskär i början av 1930-talet. Bild: Bröderna Björkells familjealbum

Bengtskärs fyr har överlevt två världskrig och förbudslagen.

Den 1 augusti 1914 anlöper lotsångaren Ahkera Bengtskär och kommer med trista nyheter: Kriget har brutit ut. De ryska myndigheterna har i rädsla för tyskt anfall bestämt att alla fyrar ska släckas, al...