Genom djuret ser vi människan

Animationsserie. "Just nu: ett gammalt sto, med hängande huvud", beskriver en sjuttioårig kvinna sin livssituation. Bild: Yle

Antonia Ringboms animationsserie vill öka öppenheten kring psykiska problem.

Sinnebilder finns på Yle Arenan.

I dag på världsdagen för psykisk hälsa publiceras Antonia Ringboms animationsserie Sinnebilder på Arenan. Serien består av åtta sex minuter långa animerade berättelser, med syftet att öka öppenheten och förståelsen för psykisk ohälsa. Den bygger på intervjuer som Ringbom gjort med seriens åtta anonyma huvudpersoner. Varje person som medverkar har fått välja ett djur som alter ego som den animerats som.

Vi ser alltså ett djur, medan det är en människa bakom som berättar sin historia. De medverkande identifierar sig med en katt, ett lejon, ett gammalt sto, en tiger, en igelkott, en örn, en varg och en fjärilslarv: djur som samtidigt uttrycker något om hur de ser på sig själva och sina problem. Det är åtta stycken berörande berättelser som illustreras med Ringboms färgstarka och uttrycksfulla animationer fulla av humanism och medkänsla. Paradoxalt nog är det som om människan skulle bli tydligare och lättare att identifiera sig med då hon på detta sätt tecknas som djur.

Serien visar att svåra upplevelser ofta ligger i bakgrunden till psykiska problem, upplevelser av utanförskap, mobbning, övergrepp, stress, trauman, misshandel och missbruk kan leda till depressioner och psykotiska symtom som hallucinationer. Det har talats en del om hur svårt det är att få vård och att unga verkar må allt sämre, vilket kan ta sig våldsamma uttryck som skolskjutningar och andra våldsdåd. I en del av filmerna finns även en udd av kritik mot vården.

De intervjuade som är fyra män och fyra kvinnor i åldern 21 till 70 delar modigt och öppenhjärtigt med sig av sina erfarenheter, och bidrar därmed till att bryta tabut och öka förståelsen för problem som berör många. Att vara psykiskt sjuk borde som sagt inte vara mer stigmatiserande än att ha en fysisk sjukdom.

I fyra av filmerna talar huvudpersonen svenska, i tre finska och i en pratar en irakisk flykting engelska. Textning ingår.

Världsdagen för psykisk hälsa har firats sedan 1992. Årets tema är psykisk hälsa på arbetsplatsen.

Malin Slotte TV-redaktör

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03