Genèvekonventionerna fyller 70 år – samtidigt har det aldrig varit mer riskfyllt att förmedla humanitärt bistånd

Utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) säger att Finlands Röda Kors har en viktig roll i att stärka medvetenheten om och respekten för den humanitära rätten. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

I år har redan 399 biståndsarbetare utsatts för allvarliga angrepp. Av dessa har 126 mist livet.

Röda Korsets och FN:s symboler respekteras inte längre vid konflikter, uppger Utrikesministeriet i ett pressmeddelande.

Säkerhetsfaktorer har de senaste åren blivit ett allt större hinder för humanitär verksamhet. Detta försämrar även finländska aktörers möjligheter att förmedla bistånd.

– Under de senaste åren har vi vid flera konflikter, bland annat i Syrien och Jemen, bevittnat återkommande avsiktliga brott mot bestämmelserna i Genèvekonventionerna. Det gör konflikterna mer våldsamma och svårare att lösa. Finland är berett att stödja processer som bidrar till att stärka medvetenheten om och respekten för den humanitära rätten. Här spelar Finlands Röda Kors en viktig roll, säger utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) i pressmeddelandet.

Genèvekonventionerna antogs för sjuttio år sedan och ligger som grund för den humanitära rätten. Där fastställs det att medicinska och humanitära insatser är opartiska och ska skyddas.

Trots detta har 399 biståndsarbetare utsatts för allvarliga angrepp och 126 av dem mist livet i år. Speciellt kvinnor utsätts allt oftare för sexuellt våld.

Genèvekonventionerna

Antogs den 12 augusti 1949 i efterdyningarna av andra världskriget.

Sätter gränser för krigföring och fastställer normer för skydd av krigsoffer.

Är godkända av praktiskt taget alla världens stater, och grova brott mot konventionerna ses som krigsförbrytelser.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning