Generös föreställning om vuxenblivande

Rebecka Vilhonen, Anna Norros, Patrik Kumpulainen och Selina Ukkonen i Studentteaterns nya produktion Föreställningar. Bild: Rebecka Niska

Studentteatern: Föreställningar

Text: Arbetsgruppen

Regi och dramaturgi: Kira-Emmi Pohtokari. Ljuddesign: Kristina Grönqvist. Ljusdesign: Rebecka Vilhonen. På scenen: Anna Norros, Patrik Kumpulainen, Rebecka Vilhonen, Selina Ukkonen. Reprum, föreställningar 9.5 och 11. 5.

Vad är en föreställning som heter Föreställningar?

Studentteaterns små nyproducerade föreställningar är ett pärlband scener som arbetats fram med devising som metod. I en timme får publiken följa skådespelarna Anna Norros, Patrik Kumpulainen, Rebecka Vilhonen och Selina Ukkonen där de går från gymnastisk lek och födelsedagsfirande med sång och ballonger mot tomt kafferumsprat och arbetsplatsmeditation. Spelet kring samarbete versus konkurrens är dramaturgins motor.

I Kira-Emmi Pohtokaris regi tar processen småningom form. Devising är en sorts mer styrd improvisation där man arbetar fram manus, metod med överenskommelser.

Det som först ter sig som lösryckta episoder bildar en helhet som man kan se som växande och en livsprocess, en ganska avskräckande bild av vad det innebär att bli vuxen. Slutscenen med Ödessymfonin och dans kommer som en befrielse. Föreställningar kan också ses som våra föreställningar om andra, oss själva, livet och hur det borde vara.

Föreställningens vändpunkt är stunden när arbetslivscoachen och meditationsläraren undervisar i mindfulness för en skara arbetstagare som anstränger sig för att bli engagerade i nuet. Rebecka Vilhonen gör ett träffsäkert arbete med sin blick, först eftersträvar hon allt intensivare koncentration och närvaro. Småningom övergår det i allt tydligare parodi. I längden kan det vara hållbart att ha anspråkslöshet som ledstjärna. Allt behöver inte vara färdigt och slutgiltigt, det öppna kan vara roligare att följa.

Medan meditationslärarens överdrivna tvärsäkerhet framställs som löjlig är det ett sympatiskt drag att Studentteatern bejakar osäkerheten och tillblivelsen i sin föreställning. Gruppen visar på sitt växande och har potential, hoppas de fortsätter.

Barbro Enckell-Grimm

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning