Generna bakom dålig hörsel kartlagda

Så många som 44 gener kan vara inblandade när vi börjar höra dåligt på äldre dar. Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT

För första gången har forskare kartlagt de gener som kan kopplas till åldersrelaterad hörselnedsättning. Kartläggningen ses som något av en milstolpe för att kunna utveckla behandlingar för tillståndet.

Dålig hörsel är en folksjukdom. Vid 65 års ålder hör cirka en tredjedel sämre än vanligt. Funktionsnedsättningen kommer gradvis och några år senare, i 70-årsåldern, har en majoritet drabbats.

Men trots att tillståndet är så vanligt och trots att det kan få svåra sociala konsekvenser för de drabbade och deras anhöriga, vet forskarna förhållandevis lite om orsakerna bakom. För att råda bot på detta har forskare vid King´s College London (UCL) analyserat genetiska uppgifter från 250 000 personer som finns i UK Biobank, för att se om och i så fall vilka gener som är associerade med tillståndet.

Nya mekanismer

Analysen, som presenteras i The American Journal of Human Genetics, visar att det finns 44 gener i den mänskliga arvsmassan som i olika grad kan bidra till det vi kallar för åldersrelaterad hörselnedsättning. Tidigare har forskarna bara känt till en handfull.

"Vi vet nu att det är många gener som är inblandade när vi förlorar hörseln när vi åldras. Den här studien identifierar några som vi redan visste kan orsaka dövhet bland barn, men den har också avslöjat en mängd nya gener", säger professor Frances Williams i ett pressmeddelande.

Detta innebär att vår hörsel är ett resultat av nya, tidigare okända, mekanismer, säger han.

"Betydelsefulla"

Nästa steg, skriver forskarna, är att ta reda på varje enskild gens betydelse för vår hörsel, för att med hjälp av denna kunskap kunna utveckla nya behandlingsmetoder.

"Dessa fynd är oerhört betydelsefulla. Vi tror att de kommer att skynda på upptäckten av behandlingar som kan sakta ner eller helt stoppa den hörselförsämring som så många upplever när de blir äldre", säger doktor Ralph Holme, som leder den brittiska välgörenhetsorganisationen Research at Action on Hearing Loss.

Hörseln är det sinne som gör att människor och djur kan uppfatta ljud och som ger oss viktig information om omvärlden.

Ljud är egentligen vibrationer eller tryckvågor i luften, eller annan fast, flytande eller gasformig materia. Ljud kan alltså röra sig i exempelvis både vatten och metall.

Tryckvågorna fångas upp av ytterörat och fortsätter genom hörselgången till trumhinnan som börjar vibrera. På så sätt transporteras ljudvågorna in i mellanörat. Med hjälp av tre ben – hammaren, städet och stigbygeln – fortsätter de sedan vidare in till snäckan i innerörat där en vätska och sinnesceller sätts i rörelse, varpå det går en signal via hörselnerven och hjärnstammen till hörselcentrum i hjärnan.

Källa: Nationalencyklopedin

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning