Generation 2017 lite som att läsa tonårspoesi

Tekniskt skickligt. Just Broken Up av Henriikka Harinen är ett av verken på Generation 2017 på Amos Andersons museum.Bild: Henriikka Harinen

Konstnärerna i Generation 2017 kontemplerar ofta på ett eller annat sätt tiden och sin ungdom, skriver Helen Korpak i sin recension.