Generalplanen lägger grunden

Det är generalplanen som lägger grunden för den fortsatta stadsplaneringen, och som nu tyvärr möjliggör byggande in i Centralparken och på Malms flygplats.

Ville Jalovaara, vice ordförande för SDP:s fullmäktigegrupp, blandar ihop begreppen då han i HBL (8.11) polemiserar mot min debattartikel (HBL 3.11) om Helsingfors nya generalplan.

Han menar att "de största bristerna i generalplanen kan korrigeras i stadsplaneringen", och medger därmed att generalplanen har brister (det var ju dem jag påtalade), av vilka "de största" kan korrigeras. Han avser säkert att brister kan korrigeras i detaljplanerna, som reglerar exakt vad som byggs, när och hur. Stadsplanering är det övergripande begreppet, som inbegriper både generalplanen som en översiktsplan och detaljplanerna.

Det är generalplanen som lägger grunden för den fortsatta stadsplaneringen, och som nu tyvärr möjliggör byggande in i Centralparken och på Malms flygplats. Detta hade kunnat undvikas med de ändringar SFP föreslog eller röstade för, och som hade reducerat tomtmarken för bostadsbyggande med bara några få procent.

Det är riktigt att planeringen av Östersundom stött på natur- och miljöproblem, men innan vi vet om det där går att bygga bostäder för 70 000 nya invånare eller bara för kanske 20 000 är det för tidigt att slå fast målen för andra stadsdelar – eller för till exempel Vårdö. Det byggs som känt som aldrig förr i Helsingfors, och ett eventuellt uppskov med generalplanen till och med över valet i vår hade inte hindrat fortsatt byggande.

Vi ska innerligt hoppas att de tre stora partiernas överenskommelse om att vid detaljplaneringen minimera byggandet i Centralparken verkligen håller, trots att de inte gick med på att skriva in denna minimering i generalplanen.

Däremot blir det nu allt svårare att rädda Malms flygplats, som är en världsunik byggnads- och kulturhistorisk pärla och som ingalunda tjänar bara "privat flygverksamhet", utan också bland annat räddningsverksamhet och pilotutbildning. Och vars omgivning dessutom utgör en lokal "centralpark" för nordöstra Helsingfors. Här hade man kunnat bygga bostäder för 10 000 utan att fördärva flygplatsen.

"Privatflyget" kan kanske hitta en annan plats, men om flygplatsen förstörs går Helsingfors miste om en kulturmiljö, en näringspolitisk fördel och ett grönområde.

Björn Månsson ordförande, SFP:s stadsfullmäktigegrupp, Helsingfors

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03