Generallöjtnant Ilkka Laitinen död

Gränsbevakningsväsendets tidigare chef, generallöjtnant Ilkka Laitinen har avlidit, bruten av en svår sjukdom.

Laitinen tjänstgjorde som Gränsbevakningsväsendets högsta chef 2018-2019 och generaldirektör för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Frontex, 2005-2014.

Generallöjtnant Laitinen gick i sjukpension i början av september efter 38 års tjänst vid Gränsbevakningsväsendet. Han var 57 år vid sin död.

Gränsbevakningsväsendet hedrar minnet av sin tidigare chef genom att hissa flaggorna på halvstång i hela landet på måndagen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning