Gemensam metroutredning väcker frågor

Marcus Rantala (SFP) vill granska Västmetrobolaget med separat utredning. Bild: Susanna Vainioranta

Toppolitikerna är förvånade över förslaget att slopa Helsingfors egen metrogranskning.

HBL berättade på fredagen att biträdande stadsdirektör Pekka Sauri stoppat stadens egen utredning av orsakerna som ledde till västmetrofiaskot. Sauris förslag är att i stället vänta på den utredning som görs i Esbo.

Uppdragsgivare i Esbo är Västmetrobolaget, det vill säga bolaget som granskas.

Stadsstyrelsen i Helsingfors sväljer inte Sauris förslag utan vidare. Ärendet diskuteras igen om en vecka.

– I den här frågan var de politiska grupperna tidigare överens, vi ville ha en granskning. Min åsikt är fortfarande att Helsingfors gör en egen utredning. Det är vi skyldiga stadsborna, säger Marcus Rantala (SFP).

Det var stadsstyrelsen som i slutet av juni bestämde att Helsingfors gör en egen utredning. I motiveringarna till att vänta ut Esborapporten säger Sauri att det är en bra utgångspunkt om städerna kan ha en gemensam syn på problemen.

– Det är märkligt att det här förslaget kommer två veckor före deadline, säger Rantala.

Helsingfors egen utredning skulle presenteras i slutet av oktober.

FAKTA

Detta handlar det om

Den som gör en utredning borde vara någon annan än den som granskas och har beställt utredningen.

Stadsborna och Västmetrobolaget kan ha motsatta intressen och därför är det misslyckat att Helsingfors nöjer sig med den utredning som görs av metrobolaget.

Om Västmetrobolaget har information som staden inte har kan ledningen utnyttja situationen – på bekostnad av staden.

Helsingfors stad äger 15 procent av Västmetrobolaget. Byggprojektet är flera år försenat och kostnaderna har skjutit i höjden.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03