Gemensam ekonomi kräver omfattande transfereringar

Av EU:s stödpaket på 750 miljarder går 209 miljarder euro till Italien.

Återhämtningsfonden kan fungera som ett första steg till en gemensam ekonomi skriver K-G Backholm (HBL Debatt 15.1). Ämnet behandlas förtjänstfullt och sätter åtgärderna i ett större perspektiv.

Hade Backholm någonsin behövt besvära sig med att skriva sitt inlägg om politikerna i Finland hade satt sig in i MacDougall-rapporten?

Kommissionen för den europeiska gemenskapen (EG) publicerade i april 1977 rapporten, Report of the Study on the Role of Public Finance in European Integration (grovt översatt, Studierapport över offentliga finanser i den europeiska integrationen). Rapporten bestod av två delar, en allmän del och en med individuella inlägg. Arbetsgruppen bestod av sex europeiska professorer och leddes av den brittiska industrins chefsrådgivare sir Donald MacDougall. Alla obundna.

Kort sammanfattat, i båda delarna kommer man till slutsatsen att en gemensam ekonomi kräver omfattande transfereringar, i praktiken pengar från norr till söder. Av EU:s stödpaket på 750 miljarder går 209 miljarder euro till Italien (Finlands statsbudget är 65 miljarder euro). Risken finns att en finsk skattebetalare kan fråga om man någonsin kommer att göra de nödvändiga strukturella förändringarna hos mottagaren när till exempel pengar skickas från Finland till Ferraribilarnas och maffians land?

Vad svarar våra politiker då?

Henrik Immonen, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning