Gediget och smått provocerande om Åbo Akademis tillkomst

Bild: Pressbild

Nils Erik Villstrand är skolad i Åbo, därtill långvarig professor vid ÅA, men han lyckas ändå se på sitt alma mater utifrån. Kanske rentav med alltför kritiska ögon?

Man kan gott säga att hundraårsjubilaren Åbo Akademi nu blivit vederbörligen avfirad, åtminstone vad böcker beträffar. Först en vacker volym kallad "Väggarna talar", om Akademins byggnader, av Lars Be...