Ge rökarna alternativ

Cigarettrökning är livsfarlig, hälften av rökarna dör i sjukdomar som beror på rökningen. Snus däremot förkortar inte livet.

Maria Danielsson och Patrick Sandström skriver om snusets farlighet (HBL Debatt 10.12).

Tyvärr gör de som många traditionella folkhälsoaktivister, de framställer snuset som lika farligt som cigaretter i sin iver att utrota allt nikotinbruk. Jag hoppas och tror att cigarettrökningen skall försvinna från våra samhällen, men jag tror inte att våra länder kommer att vara nikotinfria.

Återigen, modern forskning visar att snus tillverkat med svenska metoder inte förorsakar cancer. The Lancet hade 2017 en stor översiktsartikel om sjukdomsbördan relaterad till olika livsstilar. I den studien skriver man ordagrant "There is no disease burden attached to snus" (Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet, 2017 volume 390, p. 1345–1422).

Cigarettrökning är livsfarlig, hälften av rökarna dör i sjukdomar som beror på rökningen. Snus däremot förkortar inte livet.

Berätta det för dagens rökare, men ge dem också alternativ, som snus, så att de slutar med cigaretterna. Om man gör det kommer man att se att rökningen försvinner snabbare än i dag.

Det är min absoluta övertygelse.

Anders Milton, ordförande, Snuskommissionen (snuskommissionen.se)

(Snuskommissionen är en kommission som rapporterar om frågor kring det svenska snuset. Kommissionen finansieras av Svenska snustillverkarföreningen, en sammanslutning av företag som tillverkar, marknadsför och säljer snus. Kommissionen säger sig vara oberoende av dess finansiärer. Red:s anm.)

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning