Ge Pajunen en medalj även

En väl utforskad och detaljrik biografi över Pajunen är av nöden.

Förre försvarsministern Ole Norrback har i HBL behandlat framställningen av Finlands försvarsmakts nuläge. I detta sammanhang nämner han med varm uppskattning generallöjtnant Aimo Pajunen. Denne avslutade sin karriär som en synnerligen driftig och framgångsrik kanslichef för Försvarsministeriet. Norrback kunde på nära håll följa generalens agerande, som präglades av ett fördomsfritt tänkande och en påfallande odogmatisk inställning till hur vårt lands försvarsmakt kunde utvecklas. Samtidigt var han en levnadsglad och konstnärligt begåvad bohem med en något omilitärisk profil, fjärran från dogmatisk stramhet och preusseri. I två parlamentariska försvarskommittéer och som generalsekreterare vid planeringskommissionen för försvarsinformation kunde jag åtnjuta Pajunens fulla förtroende. Direkt efter pensioneringen blev Pajunen befordrad till general.

En väl utforskad och detaljrik biografi över Pajunen är av nöden. Kanske Norrback kan ta initiativet? Jag medverkar gärna.

Ralf Friberg kaptenlöjtnant (res.), Ekenäs

Fem saker att komma ihåg när du ansöker om konsumtionskredit:

Ett lånebeslut från en ansvarsfull långivare är en försäkran om att du vågar ta lånet och att det inte kommer att leda till problem. Det viktigaste för konsumenten är att den egna ekonomin klarar av att betala tillbaka lånet. En ansvarsfull långivare tar hänsyn till detta. Fastän räntesatserna verkar svåra att förstå, lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid långivarens ansvarsfullhet. 20.7.2018 - 00.00