Ge Pajunen en medalj även

En väl utforskad och detaljrik biografi över Pajunen är av nöden.

Förre försvarsministern Ole Norrback har i HBL behandlat framställningen av Finlands försvarsmakts nuläge. I detta sammanhang nämner han med varm uppskattning generallöjtnant Aimo Pajunen. Denne avslutade sin karriär som en synnerligen driftig och framgångsrik kanslichef för Försvarsministeriet. Norrback kunde på nära håll följa generalens agerande, som präglades av ett fördomsfritt tänkande och en påfallande odogmatisk inställning till hur vårt lands försvarsmakt kunde utvecklas. Samtidigt var han en levnadsglad och konstnärligt begåvad bohem med en något omilitärisk profil, fjärran från dogmatisk stramhet och preusseri. I två parlamentariska försvarskommittéer och som generalsekreterare vid planeringskommissionen för försvarsinformation kunde jag åtnjuta Pajunens fulla förtroende. Direkt efter pensioneringen blev Pajunen befordrad till general.

En väl utforskad och detaljrik biografi över Pajunen är av nöden. Kanske Norrback kan ta initiativet? Jag medverkar gärna.

Ralf Friberg kaptenlöjtnant (res.), Ekenäs

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22