Ge oss begripliga namn, tack – "välfärdsområde" är ett missfoster

Bild: Wilfred Hildonen

Vårdreformen har som känt varit en följetong som pågått i 10 till 15 år. På slutsträckan förvandlades landskapen till välfärdsområden. Det är ett språkligt monster som inte uppfyller kraven på ett gott myndighetsspråk.

Av allt att döma handlar det plötsliga bytet från landskap till välfärdsområden delvis om en politisk maktkamp. Centern har under hela sin existens i över hundra år velat införa en landskapsförvaltnin...