Garanti för bostadsinvesteraren

Som köpare av investeringsbostad kan du dra nytta av Lehto Profit-hyresavkastningsgaranti.

Lehto Profit säkerställer köparen av en investeringsbostad löpande hyresavkastning under 24 månader från och med att överlåtandet av bostadsförvaltningen.

Försäljaren ansvarar för hyresgästanskaffningen. Under de månader som bostaden inte är uthyrd och köparen inte får hyresavkastning, betalar försäljaren en hyresgaranti på den uteblivna hyresavkastningen till köparen.

Hyresgarantin är en marknadsmässig hyra som definieras av Lehto Asunnot Oy:s samarbetspartner.

När du köper en bostad senast i slutet av juni 2019 får du Lehto Profits 24 månaders avkastningsgaranti på köpet! Värdet på förmånen är 2 500 euro. Förmånen gäller nya bostadsköp och kan inte kombineras med andra förmåner från Lehto Asunnot.

De bästa byggnadstomterna finns i universitetsstäder så som Helsingfors, Åbo och Jyväskylä.

Redan tomter på 500 kvadratmeter, belägna på bra plats, lämpar sig utmärkt för småhus-, radhus- och lofthusbyggen. Du kan också erbjuda oss på Lehto tomter för affärsverksamhet, vårdhem och höghus.

Finansiering för husbolagets renovering

På 1960- och 1970-talet var byggandet på tomterna mindre tätt än i dag. Många bostadsaktiebolag har stora tomter där det kan finnas outnyttjade resurser som kunde användas för tilläggsbyggande.

Är man ett husbolag med rörrenovering i antågande kan man få den finansierad genom att sälja outnyttjad byggrätt åt Lehto. Saknas ledig byggrätt kan man söka om mer genom att anhålla om planändring.

Lehto fungerar som husbolagets enda avtalspartner och tar hand om hela projektet, ända från planering till slutstädning. Lehtos rörrenoveringar har också marknadens bästa garanti.

Genom att integrera planering och förverkligande försäkrar vi oss om att de två är samstämmiga och sparar både tid och pengar åt beställaren.

De på förhand tillverkade komponenterna från Lehtos egna fabrik påskyndar rörrenoveringen och garanterar ett bra och högklassigt slutresultat.

Ett nybygge höjer också på bostadsområdets värde. När något nytt byggs brukar ofta också andra tjänster på området förbättras. Det kan till exempel handla om bättre parkeringsplatser och trivsammare lekplatser.