Ge konkreta exempel!

Jag har med intresse läst Fredrik Soncks och Folke Sundmans kunniga och kloka tankar om socialismen i denna tidning.

Jag har med intresse läst Fredrik Soncks och Folke Sundmans kunniga och kloka tankar om socialismen i denna tidning. Skribenterna har rört sig på ett teoretiskt plan. Eftersom teorier finns till för verkligheten vore det fruktbart om man kunde ge diskussionen en ytterligare dimension genom konkretion: exempelvis genom att berätta i vilka länder socialismen fungerar eller har fungerat bra. Tackar samtidigt HBL för en intressant idédebatt.

K-G Backholm, Helsingfors

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning