Ge insekterna en chans och ät dem!

När det gäller insekternas miljö- och hälsoeffekter som en del av kosten finns det oerhört många fördelaktiga aspekter.

Det finns ett stort behov av lösningar på miljöproblem i dagens samhälle. Att äta insekter är en lösning som vi har, men som inte används i den utsträckningen den kunde. Det beror främst på att insekter helt enkelt inte ses som mat, inte i Finland i alla fall. Det är inte lätt att ändra på de sociala och kulturella mönstren som ligger djupt i samhället och som har lett till att insekter inte ses som något ätbart, som exempelvis kor.

Att börja äta insekter är inte den enda lösningen till miljöproblemen, men det är något att överväga på allvar då det har visat sig vara bra för både miljön och människor.

Dessutom äter vi redan insekter ungefär 0,5–1 kg per år. Exempelvis innehåller bär och grönsaker som vi köper i affärer relativt ofta olika typer av insekter, ifall man inte har använt alltför mycket besprutningsmedel. Att äta insekter är alltså inte något nytt i Finland heller, men att medvetet lägga till insekter i vår kost är däremot något som känns motsägelsefullt.

Ett motargument är att det inte är etiskt rätt att äta insekter då de är levande djur. Detta motargument är vanligast bland veganer som redan undviker kött och därmed har en relativt miljövänlig kost. Att börja äta insekter kan antas syfta främst till att ersätta andra köttprodukter i stället för att konkurrera med växtbaserade produkter.

När det gäller insekternas miljö- och hälsoeffekter som en del av kosten finns det oerhört många fördelaktiga aspekter. Insekter kan odlas lokalt, utan att behöva transporteras från andra länder i motsats till många proteinalternativ som till exempel sojabönor. Insekter kan även odlas i storstäder eftersom de inte kräver mycket plats och resurser. Dessutom innehåller många insekter alla väsentliga aminosyror ("fullvärdiga proteiner") vilket gör att det är lätt att få i sig alla nödvändiga näringsämnen genom att ha insekter som en del av sin kost.

Ytterligare argument är att insekter kan matas med nästan vad som helst, exempelvis med avfall. Det för sin del skulle innebära färre transporter av produkter (proteinprodukter från andra länder och regioner) samtidigt som avfall skulle kunna nyttjas inom området och ses som en resurs i stället för en restprodukt.

Alla behöver ju inte börja äta insekter, men det är ändå viktigt att vi blir av med fördomarna mot insekter som en del av kosten och överväger detta som en viktig del av lösningen till miljöproblemen. Det gäller att ha öppet sinne och våga testa och utmana sig själv – för miljön, sin egen och andras skull!

Riikka Savijärvi, Norrköping, Sverige

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning