Ge de unga hopp om en fredlig samvaro på jorden

Bild: HBL

Vi behöver undervisning i konfliktlösning i våra skolor på alla nivåer i stället för att uppvakta försvarsmaktens parader.

I HBL (12.12) bekymrar sig Sven-Erik Weber över den sjunkande försvarsviljan bland unga. Enligt Planerin...