Ge även de unga ett erkännande

Lyckligtvis finns det människor som agerar både med förnuft och känsla – och mod.

President Donald Trump avslöjade än en gång sin avsaknad av omdöme och ansvar genom att på Twitter ironisera över 16-åriga Greta Thunberg efter hennes tal under FN:s klimatmöte. Sorgligt både ur ett sakperspektiv och ett mänskligt perspektiv.

Thunbergs skolstrejkinitiativ för klimatet fick snabbt gehör i medierna och därefter har hon fortsatt med sitt arbete för att väcka vårt ansvar för människor, djur och vår planet på ett hisnande sätt och framgångsrikare än någon tidigare. Hon uttrycker både förnuft och känsla i det hon säger och gör, en kombination som många har svårt att handskas med.

Lyckligtvis finns det människor som agerar både med förnuft och känsla – och mod. Ge människan det erkännande hen förtjänar även då hen är liten.

Yrsa von Hertzen, Helsingfors

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning