Ge alla alternativ en chans

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Oron över koldioxidutsläpp föder nya idéer för energiproduktion. Små kärnkraftverk föreslås av Gröna i flera städer.

När man har ett att välja mellan två onda ting så väljer man det minst onda. Det är nästan så man blir tvungen att se diskussionen om el- och värmeproduktion just nu. Vi måste få ner utsläppen av koldioxid, Finland har beslutat att lagstifta bort kolet och tiden för att hitta ersättande produktion är inte lång.

Förnybara energiformer som sol och vind är viktiga och behövs, pengar behövs också för att både utveckla dem vidare och göra det möjligt med en storskaligare produktion i framtiden. Vinden är redan nu bra och konkurrenskraftig då det gäller att producera el.

Problemet är att i ett land som Finland behövs också värme, speciellt mycket under vintermånaderna. Och även om det finns jordvärme och geotermisk värme så kräver värmeproduktion i allmänhet tills vidare att man bränner något, kol, naturgas eller biomassa.

Ett nytt alternativ som under våren diskuterats i flera stora städer är små kärnkraftverk. Initiativ till en sådan diskussion har, kanske något förvånande, tagits av politiker från De gröna i Åbo och Piratpartiet och De gröna i Helsingfors. I Esbo och Kyrkslätt finns också representanter för andra partier bland initiativtagarna.

Fullmäktige i Helsingfors beslöt i maj att man ska utreda frågan om små kärnreaktorer och ta in dem som ett alternativ i stadens klimatstrategi. Beslutet fattades med stor majoritet, även om bland andra två av Svenska Folkpartiets (SFP) representanter röstade mot det.

Nu har även fullmäktige i Åbo att ta ställning till frågan om en liten kärnreaktor. Liksom i huvudstaden delar förslaget meningarna, men De grönas initiativtagare i Åbo, fullmäktigeledamoten Matti Vähä-Heikkilä, framhåller ändå i en intervju för Yle att kärnkraft är miljövänligt, miljövänligare än bioenergi. Han hänvisar till forskning som visar att trä, flis och annan bioenergi inte är så koldioxidneutrala som man trott.

Hur vi i framtiden ska producera el och värme är en stor fråga, inte bara i Finland. Tyskland beslöt efter kärnkraftskatastrofen i Fukushima 2011 att köra ner sina kärnkraftverk, de är alla storskaliga producenter av baskraft. Resultatet har varit att kolets andel i energiproduktionen ökat och med det koldioxidutsläppen. Tyskland kommer inte att nå sina klimatmål, börjar de tyska politikerna nu vara eniga om.

De små kärnkraftverken SMR (small modular reactor) består av flera mindre moduler och reaktorerna utvecklas fortfarande. Det är ändå frågan om så pass små moduler att de går att serietillverka. USA, Kanada och Kina är länder där tillverkning av prototyper är i gång.

Kärnkraft väcker lätt negativa reaktioner och få vill ha en reaktor i närheten av sitt hem. Säkerhetsfrågan är ändå av en helt annan storleksklass när det gäller de stora kärnkraftverken än vad den är hos SMR-reaktorer. Då de första prototyperna för minikärnkraftverk byggs utreder man också vilka säkerhetsåtgärder och -områden som krävs. Effekten vid dem är så låg att reaktorerna ifall av en olycka kan svalna utan yttre åtgärder, hävdar experterna. I Kina räknar man med att kunna ha det första minikärnkraftverket i serieproduktion nästa år.

Här hemma har Strålsäkerhetscentralen Stuk inlett en säkerhetsutredning kring de små reaktorerna, och på teknologicentralen VTT ser man dem som ett alternativ för värmeproduktion i framtiden.

För att minska utsläppen av koldioxid krävs nya former av energiproduktion. Förnybar energi i första hand, men medan forskning kring ren och effektiv teknologi pågår måste man vara öppen för alla alternativ, åtminstone för att utreda dem. Och sedan gäller det att välja det minst onda.

Katarina Koivisto Administrativ redaktionschef

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03