Gazprom planerar glassiga kontorskomplex på svenska fornlämningar i Sankt Petersburg

Gazprom Neft planerar att bygga ett kontorskomplex och en park på området. Det japanska arkitektföretaget Nikken Sekkei vann tävlingen om hur området ska planeras. Så här föreställer de sig Ochta-udden i framtiden. (edited) Bild: Gazprom Neft

Staden Nyen var en mångkulturell smältdegel där det talades svenska, finska, ryska och tyska. Nu heter staden Sankt Petersburg och ett kontorsbygge hotar kvarlämningarna av svenska fästningar. Barbari, säger arkeologer och historiker.

Den lilla halvön som skjuter ut i Nevafloden är överbevuxen med sly. Här bildar floden Neva och ån Ochta en udde. Inne bland björkdungarna, någon meter under jord, ligger kvarlämningar av de urgamla s...