Gates Foundation: Pandemin raderar ut global utveckling

Microsoftgrundaren och filantropen Bill Gates. Arkivbild. Bild: Ludovic Marin/TT-AP

Effekterna av coronapandemin har raderat ut 25 år av globala framsteg mot fattigdom och för bättre hälsa i världen, enligt en rapport från Bill & Melinda Gates Foundation.

– Det är ett enormt bakslag, säger Microsoftgrundaren och filantropen Bill Gates vid en presentation av slutsatserna.

Enligt rapporten har den extrema fattigdomen ökat med sju procent sedan pandemin slog till. Därtill har vaccintäckningen – en god indikator på hur väl sjukvårdssystem fungerar i stort – minskat till de lägsta nivåerna sedan 1990-talet.

Rapporten utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling och finner att utvecklingen gått bakåt under året på nästan samtliga punkter. De ekonomiska konsekvenserna slår hårdast mot redan förfördelade grupper som kvinnor, minoriteter och världens fattigaste.

– Efter 20 år i rad med minskad extrem fattigdom har vi nu sett ett omslag, säger Mark Suzman, vd för makarna Gates stiftelse.

– Närmare 40 miljoner människor har kastats tillbaka i extrem fattigdom. Det är över en miljon i veckan sedan viruset slog till.

Bill Gates säger dock att han är hoppfull om att utvecklingen kan vända uppåt igen inom några år, även om en annan farhåga är att rikare länders stöd till fattigare nu befaras minska.

– Allt över 0,7 procent av bnp är utmärkt, säger Gates.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning