Gatans språk och charm

Stadsgatan är inte en passiv plats, utan en plats för kollektiva tillställningar.

Min hemgata i Kronohagen, Helsingfors, är lång, rak och full av bilar. En ganska typisk gata i en finsk stad, alltså. Det finns få stenfotsbutiker och rätt få människor på gatorna. "Så tyst stad...