Går VF med i regeringen får medlemmarna sista ordet – partiet lovar medlemsomröstning

Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Om Vänsterförbundet är med i regeringsbildningen ska förhandlingsresultatet bli föremål för medlemsomröstning. Det beslöt partifullmäktige på lördagen.

Vänsterförbundets fullmäktige godkände ett initiativ som kommit från en enskild medlem.

Det går ut på att följande elektroniska medlemsomröstning i partiet ska ske ifall VF är med i förhandlingarna om ett regeringsprogram.

– Det har förts mycket intern diskussion om hur vi ska lösa förtroendekrisen i politiken, och vad vi kan göra i vår egen organisation, säger partiordförande Li Andersson.

Hon säger att medlemskåren har förnyat sig ganska mycket under senaste år, och att det kan uppstå en kulturkrock mellan gammaldags organisationsstrukturerna och medlemmar som nyligen anslutit sig till ett parti för första gången.

Fullmäktigeordförande Pia Lohikoski säger att beslutet handlar om att leva upp till det tidigare partikongressbeslutet om fler medlemsomröstningar. Tidigare har VF haft en rådgivande medlemsomröstning i senaste ordförandeval.

Lohikoski och Andersson säger att beslutet inte påverkar partiledningens mandat i regeringsförhandlingarna, utan i praktiken är en rådgivande omröstning för styrelsen och fullmäktige att luta sig på efteråt.

– Alla partier har redan nu en process för hur partierna godkänner förhandlingsresultatet. På pappret har vi samma process, men vi utökar den med en rådgivande omröstning, säger Andersson.

– Att vara med i regeringen har aldrig varit något lätt projekt för Vänsterförbundet. Vis av historien tycker jag det är vettigt att hämta ett så starkt mandat som möjligt för det regeringsarbete som följer.

Vänsterförbundet satt med i den förra regeringen, men hoppade av i samband med budgetramförhandlingarna 2014 då bidragen inte fick en full indexhöjning. Handlar det nu om ett missnöje med VF:s medverkan tidigare?

– Vi kan ju inte veta alla motiveringar, men min tolkning är att det inte är fråga om det. Det handlar mer om att utveckla direktdemokratin, säger Andersson.

Fullmäktige diskuterade närmast tekniska lösningar och hur informationen ska gå ut så snabbt att omröstningen kan genomföras på ett par dagar, för att inte fördröja regeringsbildningens tidtabell.

– Det är utmanande, men vi tror att vi ska lyckas informera medlemmarna. Vi litar också på att de är vakna och informerade, och vet vad de röstar om i regeringsprogrammet och hur programmet förhåller sig till partiets linje, säger Lohikoski.

Vänsterförbundet vill också utöka deltagandet bland människor som inte är medlemmar i partiet, och planerar därför en turné i december där vem som helst får dela åsikter om hurdan politik de vill ha. Andersson säger att det inte bara är för presumtiva väljare.

– Tanken är att det ska vara för alla. Det talas så mycket om att vi lever i bubblor och filter och behöver lyssna utanför dem, säger Andersson.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning