Gammalt skrot och nya bilar

Med rostfläckar som ett slags metalliskt Rorschachtest kan man läsa ut en del sanningar om vårt samhälle.