Gamla Soc&kom rivs nästa år

RIVNINGSHOTAT. I stället för Soc&kom-huset ska det byggas tre nya bostadshus i Bortre Tölö. Bild: HBL

Tre hus med totalt 55 bostäder ska byggas på Topeliusgatan 16 i Helsingfors där Social- och kommunalhögskolan tidigare verkat.

Enligt planerna blir huset närmast Topeliusgatan sju våningar högt. Husen längre in på tomten blir tre till fyra våningar höga. I planen ingår en reservation för affärslokaler i gatuplanet på totalt 130 kvadratmeter.

 Rivningen av Soc&kom-huset kan inledas tidigast i slutet av nästa år. Utbildningen flyttade till Kronohagen 2009 och den gamla byggnaden har stått mer eller mindre tom. Erik Kråkström ritade byggnaden som stod färdig 1964. Museiverket anser att den har kulturhistorisk betydelse som en del av stadsbilden och kulturmiljön i Bortre Tölö.

Planen för Topeliusgatan 16 behandlas av stadsmiljönämnden på tisdag. Ett eventuellt besvär mot byggplanerna skjuter upp rivningen med omkring ett år.