Gamla Soc&kom rivs nästa år

RIVNINGSHOTAT. I stället för Soc&kom-huset ska det byggas tre nya bostadshus i Bortre Tölö. Bild: HBL

Tre hus med totalt 55 bostäder ska byggas på Topeliusgatan 16 i Helsingfors där Social- och kommunalhögskolan tidigare verkat.

Enligt planerna blir huset närmast Topeliusgatan sju våningar högt. Husen längre in på tomten blir tre till fyra våningar höga. I planen ingår en reservation för affärslokaler i gatuplanet på totalt 130 kvadratmeter.

 Rivningen av Soc&kom-huset kan inledas tidigast i slutet av nästa år. Utbildningen flyttade till Kronohagen 2009 och den gamla byggnaden har stått mer eller mindre tom. Erik Kråkström ritade byggnaden som stod färdig 1964. Museiverket anser att den har kulturhistorisk betydelse som en del av stadsbilden och kulturmiljön i Bortre Tölö.

Planen för Topeliusgatan 16 behandlas av stadsmiljönämnden på tisdag. Ett eventuellt besvär mot byggplanerna skjuter upp rivningen med omkring ett år.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning