Gamla och nya invandrare behandlas illa

Det finländska somaliska samhället lider mycket av Finlands nuvarande invandringspolitik. Även de somalier som har bott i Finland i cirka tio år är nu i kris.

Vi lever i en mycket förvirrande, tuff och restriktiv tid för invandringspolitiken i Finland. Det är resultatet av Migrationsverkets pressmeddelande i maj och juni 2016 om säkerhetsläget i Irak, Afghanistan och Somalia. Enligt Migrationsverket har säkerhetssituationen i de här länderna förbättrats, därför behöver ingen som hör till de här folkgrupperna beviljas asyl. I dagens Finland har även minderåriga asylsökare svårt att få asyl, och om han eller hon får asyl är familjeåterförening ett omöjligt uppdrag.

Säkerhetsläget i de här länderna är mycket, mycket komplext vilket gör det svårt att fatta långsiktiga invandringspolitiska beslut såsom Finland har gjort.

Ett ytterligare problem är att de som har fått ett negativt beslut inte kan skickas till sitt ursprungliga hemland. Till exempel är problemet med somaliska fall att den som fått ett negativt beslut från Migrationsverket inte kan skickas tillbaka till Somalia, eftersom Finland inte har sådana bilaterala avtal med somaliska regeringen som kan ge en säkerhetsgaranti för de deporterade somaliska asylsökarna. Detta kan medföra nya sociala problem och också säkerhetsproblem med oregistrerade invandrargrupper. Å andra sidan, om myndigheterna tvingar de här grupperna att åka hem, kan säkerhetsläget i deras hemland skapa en potentiell risk för deras liv.

Enligt det senast utlåtandet av Finlands somaliska förbund den 7 september, lider det finländska somaliska samhället mycket av Finlands nuvarande invandringspolitik. Även de somalier som har bott i Finland i cirka tio år är nu i kris. Eftersom Migrationsverket inte intervjuar bara nya asylsökande, utan också i onödan kontrollerar de somalier som har varit i Finland i cirka 10 år.

Det har kommit fram några fall där somaliska män, kvinnor och även familjer som har fått uppehållstillstånd och bott i Finland i många år, nu kallats till en ytterligare intervju av Migrationsverket. Jag har personligen träffat några av dem som har intervjuats eller kommer att intervjuas under de kommande veckorna av Migrationsverket.

De är så frustrerade och jag kunde inte svara på alla deras frågor. Till exempel varför jag, och varför just nu efter att jag har haft uppehållstillstånd i flera år? Min rekommendation var att gärna kontakta en advokat och be om hjälp och klargörande, men advokatbyråerna var överbelastade med de nya asylsökarnas ärenden och de kunde inte ha tid att informera eller hjälpa dem.

Detta är ett exempel på Finlands nuvarande invandringspolitik. Det är dags att ompröva den här typen av politik, och vi hoppas att den finska regeringen kommer att omvärdera sin invandringspolitik.

Arshe Said ordförande för Finlands somaliska förbund och forskare vid Aalto-universitetet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning