Gamla lagar gör skilsmässan extra svår i Storbritannien – all skuld läggs på en person

Vännerna Isabella Hung och Lucy Davis driver gruppen Divorce club, där frånskilda kan träffas och samtala om sina erfarenheter. Bild: Åsa Westerlund

En får all skuld, den andra blir ett offer. När ett äktenskap kraschar måste den ena parten bära allt ansvar – annars får man inte skilja sig i Storbritannien. Både experter och frånskilda par kallar lagen föråldrad. På grund av ett uppmärksammat rättsfall höjs nu allt fler röster för en reform.

Äktenskapet var över. Det insåg Isabelle Hung då hon var 32 och varit gift i två år. De hade varit tillsammans sedan tidiga 20-årsåldern. Insikten om att det inte fungerade längre kom plötsligt. En massa småsaker blev till sist så tunga och besvärliga att förhållandet sprack.

Det var diskussioner om barn som gjorde situationen extra tydlig.

Olika lagar gäller i de olika länderna som utgör Storbritannien. I England och Wales tillåts skilsmässa bara i fall där paret kan bevisa att äktenskapet brutit samman.

Enligt lagen från 1973 godkänns fem skäl – otrohet, oresonligt beteende, att en partner lämnats i två år, separation i två år om båda parterna går med på skilsmässan och fem år om en person motsätter sig skilsmässan.

Personen som ansöker om skilsmässan måste lämna in skriftliga skäl till skilsmässan. Det går inte att använda sin egen otrohet som skäl, utan skulden måste läggas på personen som tar emot skilsmässoansökan.

Processen tar i vanliga fall sex månader. Domstolsavgiften är drygt 620 euro.

År 2016 skilde sig närmare 107 000 par, en ökning på sex procent från föregående år. Det är den första ökningen på drygt tio år, orsaken är att allt fler par över 50 väljer att skilja sig.

Enligt EU:s statistikbyrå skiljde sig 1,8 av 1 000 personer i Storbritannien år 2016. i Finland skiljde sig 2,5 av 1 000 personer samma år.

– Vi grälade hela tiden, vi var helt enkelt för olika, säger hon och undrar om det varit en bra miljö för barn att växa upp i.

Vi sitter hemma i hennes ljusa lägenhet nära Russell Square i centrala London. Isabelle är nu höggravid med sitt första barn. Hon gifte om sig i fjol. Skilsmässan trädde i kraft för fyra år sedan, men minnet gör fortfarande ont.

Hon berättar om hur hon inte ville ge upp och om hur hon och hennes man gick i parterapi. Men äktenskapet gick inte att rädda. Trots att det var Isabelle som fattade beslutet om uppbrottet var det hennes man som ansökte om skilsmässa. Enligt engelsk lag var han tvungen att uppge skäl för varför äktenskapet inte längre fungerade. Annars hade Isabelle och hennes man varit tvungna att leva isär i två år innan skilsmässan trädde i kraft.

– Man måste vara stark för att klara av det. Skilsmässan tog bara sex månader, men att acceptera det som hänt tog mycket längre.

Mannen var, enligt lagen, tvungen att skriva ner en lista med orsaker till varför han inte längre kunde leva med henne.

– Det sårade mig. Ett äktenskap är ett av de mest personliga förhållandena du har. Det kändes mycket personligt även om jag försökte säga åt mig själv att det bara är en del av processen.

Hon kände en stark skuld eftersom det var hon som tagit initiativet till skilsmässan. Därför tänkte hon att det var okej att hennes före detta man fick skylla på henne för äktenskapets uppbrott. Nu tycker hon att systemet i England är svartvitt och innebär att en person får bära hela skulden för uppbrottet.

I dag driver Isabelle, som är klinisk psykolog, gruppen Divorce Club tillsammans med sin vän Lucy Davis, som också är frånskild. Kvinnorna grundade klubben eftersom de insåg att det fanns få möjligheter för frånskilda att träffas och prata om sina erfarenheter. Under Divorce Clubs träffar tar många upp det orättvisa systemet i England.

– Systemet gör att all skuld läggs på en person som utmålas som den dåliga parten. Det tankesättet förstärks av våra lagar, säger Lucy Davis.

Hon tillägger att det innebär att den juridiska processen får en negativ ton från första början, vilket kan göra konversationer om vårdnad och bodelningen ännu svårare och mer smärtsamma.

– Det är svårt att hitta skäl som kan accepteras av domaren, men som inte sårar den andra parten, säger Lucy Davis.

The Law Society, en yrkesorganisation för jurister och advokater, har krävt en reform av lagen i flera år. Diskussionen är aktuell igen på grund av ett fall som varit uppe i Högsta domstolen: 66-åriga Tini Owens vill skilja sig från sin 78-åriga man Hugh. Paret har levt isär i tre år. Men eftersom Hugh Owens inte vill skiljas vägrar domstolen bevilja skilsmässa och kräver att paret ska ha levt isär i fem år. Domaren har vägrat godta Tini Owens förklaringar om varför äktenskapet spruckit. Ett "olyckligt äktenskap" var inte skäl nog.

Enligt Liz Trinder, expert på familjelag och professor vid University of Exeter, är fallet Owens ännu ett tecken på att lagen inte längre fungerar.

– Trots att Tini Owens varit otrogen kan hon inte använda sin egen otrohet som skäl eftersom det är hon som ansökt om skilsmässa. Otrohet med en person av samma kön räknas inte heller som skäl.

Enligt Liz Trinder släpar England efter både andra europeiska länder och USA. I många länder reformerades lagen på 1970-talet.

– Parlamentet försökte skriva om lagen på 1990-talet, men olika tillägg gjorde det nya systemet obrukbart.

Liz Trinder säger att det varit svårt att driva igenom en reform eftersom det kan ses som ett sätt att undergräva familjen.

– Delar av Storbritannien är mycket konservativa och inflytelserika tabloider har en stark värdekonservativ ton.

Enligt Liz Trinder är det nuvarande systemet cyniskt och gör processen tyngre både för dem som skiljer sig och för deras barn. Lucy Davis och Isabelle Hung håller med.

– Just nu bidrar systemet till ett extra lager smärta, skilsmässa är smärtsamt nog utan att lagen gör det svårt. Det borde vara okej för ett par att säga "vi vill skilja oss" och att det är skäl nog, säger Lucy Davis.

Parlamentet ska ta upp ett förslag om att reformera lagen i september. Högsta domstolen beslutade att paret Owens får skilja sig först år 2020. Enligt domstolen är det upp till parlamentet, inte domarna, att skriva om lagen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning