Gäller äktenskapsförord i hela EU?

Bild: Mostphotos.com

Om något av barnen efter det att äktenskapet har ingåtts bosätter sig med sin make eller maka i Finland är utgångspunkten att finsk lag tillämpas på äktenskapet.

Min fråga gäller mina tre barn: Vilka regler gäller för ett äktenskapsförord i EU om något av barnen skulle gifta sig med en person som bor i ett annat EU-land? Kan ett sådant förord skrivas i Finland...