"Gå nu i våningen in och dig ägna åt sysslorna dina"

"De stora problemen jag skriver om kan ändå inte lösas med tips på hur man skall se ut och tala för att konfrontera nuläget, och jag tror heller inte att tid och tålamod är svaret", säger Mary Beard som skrivit en bok om kvinnor och makt i historien.Bild: Caterina Turroni

"Vi måste reflektera mera över vad makt är, vad makten finns till för och hur den kan mätas", skriver Mary Beard. Hennes nya bok handlar om strategier för att tysta ner kvinnor, från Odyssén till våra dagar.