Gå Norges väg och avreglera apoteksmarknaden, rekommenderar finländsk apotekare i Bergen

Apotekaren Maya Everely har bara gott att säga om den norska apoteksreformen som innebar ökad konkurrens apotek och läkemedelsgrossister emellan. Den hårt reglerade finländska apoteksmarknaden påminner om situationen i Norge innan reformen. På bilden Eversley till vänster, tillsammans med sin personal. Bild: Maya Eversleys arkiv

Det finländska hårt reglerade apotekssystemet är dyrt både för samhället och kunderna, slår Konkurrens- och konsumentverket fast. Finlandssvenska apotekaren Maya Eversley i Bergen upplevde avregleringen av den norska apoteksmarknaden och rekommenderar varmt Finland att gå Norges väg.

I motsats till jämförbara länder är den finländska apoteksmarknaden sällsynt hårt reglerad. På ett decennium har det knappt grundats några nya apotek i Finland. Samtidigt har läkemedelsutgifterna och...