Fyrkens förbannelse

Ska man producera traditionsbundenhet och en viss volym "finlandssvenskhet" – eller öppna för professionalism, risktagande och hög ambitionsnivå? Bild: DAMIAN SHAW / EPA

"Samma på svenska" bör inte få innebära kvantitet framför kvalitet.

Inom det lilla och geografiskt splittrade Svenskfinland tenderar vi att tolka begreppet "kultur" mycket brett. Språket är högkänsligt, en identitetsfråga. Samtidigt har vi något av ett lyxproblem: pen...