Fyra får lämna Svenska Akademien

Fyra personer beviljas formellt utträde ur Svenska Akademien. Det rör sig om ledamöterna Lotta Lotass, Klas Östergren, Sara Stridsberg och Kerstin Ekman.Nu ska Akademien ägna sig åt att välja in nya ledamöter.

Den senaste månaden har Klas Östergren, Lotta Lotass och Sara Stridsberg begärt formellt utträde. Kerstin Ekman har sedan tidigare uttryckt sin önskan att få lämna Akademien.

– Vi kommer att skicka ut ett pressmeddelande här i dagarna om dessa utträden. Det är tre stycken, och så tillkommer ju Kerstin Ekman. Hon har varit utanför Akademien så länge, så vi tycker det är rimligt, säger Anders Olsson, tillfällig ständig sekreterare i Akademien, till Svenska Dagbladet.

Olsson bekräftar för TT att de fyra har beviljats utträde, och att ingen annan ledamot har ansökt. De fyra utträder med omedelbar verkan och nu ska Akademien ägna sig åt att välja in nya ledamöter.

Det har talats om att invalen ska göras inom en månad, men det kan man alltså inte vara säker på?

– Nej, det kan man inte, det kan man aldrig vara. Vi får se tiden an och jobba så gott vi förmår, det är inte så mycket kvar av våren, säger Olsson.

Kerstin Ekman, som av egen vilja lämnade Akademien redan 1989, kommenterar Akademiens agerande i ett satirisk mejl till Dagens nyheter:

"Nu 'beviljar' de mig plötsligt utträde. De har inte rätt att bevilja mig det som var ett faktum redan 1989. Men denna desperata lilla skara som misskött akademien försöker fortfarande tala ett slags maktspråk. Vi förbjuder. Vi beviljar."

På tal om eventuella nyval är Ekman inte nådig.

"De måste vara 12 stycken närvarande för att kunna göra inval. Hur ska det gå till? De är tio. Ska de sticka en röstsedel i handen på den som inte längre vet om det är julafton eller akademisammanträde? Ska de handklova någon av dem som 'inte längre deltar i akademiens arbete' och sätta vederbörande i en taxi? Och om de lyckas att göra inval ska det bli väldigt roligt, ja, rent av underhållande att se vilka som tackar ja till en plats i denna misär."

I torsdags beslutade Svenska Akademien att det inte blir någon utdelning av Nobelpriset i litteratur i år. Beslutet är en direkt följd av den skandal som skakat kulturinstitutionen sedan Dagens Nyheter i höstas avslöjade att 18 kvinnor anklagar en kulturprofil med nära koppling till Akademien för sexuella övergrepp.

Fakta

Regler för inval i Akademien

I Akademiens stadgar står att det krävs närvaro av 12 ledamöter för att inval ska kunna ske, men det bygger på förutsättningen att det finns 18 ledamöter. Den förutsättningen gäller dock inte om det exempelvis bara finns elva ledamöter kvar.

Det finns dessutom en paragraf som väger tyngre, nämligen den som säger att en ledamot är "behörigen invald" om kungen godkänner det. Kungen bestämmer alltså och för det behövs ingen stadgeändring.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03