Fyra av fem stora finska företag väntar sig trög återhämtning

Hamnen i Nordsjö. Storföretagen väntar sig lite snabbare snittillväxt utomlands än i Finland. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Storföretagens planer för 2021 utgår från att tillväxten blir seg, visar en undersökning som OP har gjort.

Den ekonomiska osäkerheten sitter i också år 2021, visar finanskoncernen OP:s årliga storföretagsundersökning. Nästan 80 procent av de tillfrågade företagen säger att de förbereder sig på en lång period med låg tillväxt.

Siffran ligger i linje med inställningen hos många nationalekonomer. I ekonomistikones senaste undersökning menade drygt hälften av nationalekonomerna att coronakrisen pågått så pass länge att den oundvikligen har långvariga följder för produktionen.

Storföretagen tror att efterfrågan utomlands ökar marginellt, i genomsnitt 0,7 procent, men att den finska efterfrågan hålls oförändrad. Andelen kraftigt expanderande storföretag har sjunkit från 24 procent till 19 procent under de två senaste åren.

Tillväxtprognoserna påverkar viljan att investera. Men även om investeringsbenägenheten minskar är företagen redo att reagera snabbt om läget förbättras. 85 procent är beredda att snabbt investera för att möta en växande efterfrågan.

De investeringar som finns planerade rör framför allt nya affärsområden såsom digitala distributionskanaler.

"De utmaningar som pandemin har fört med sig avspeglas i företagens planer för 2021. Det finns kapacitet att investera, men benägenheten är klart mindre än tidigare. Det är ändå positivt att coronaåret har lärt företagen att bli smidigare och söka nya tillväxtområden", säger Katja Keitaanniemi, verkställande direktör för OP Företagsbanken.

Ska man tro företagen själva har omständigheterna gjort dem mer snabbrörliga. Majoriteten av företagen tycker att reaktionsförmågan har förbättrats under året.

Uppemot 70 procent av företagen sade att de lanserat fler nya tjänster än normalt under det senaste året, medan 40 procent har expanderat till nya marknader.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning