Flyktingprognos: Drivkraften att lämna hemländerna större än någonsin

Spannet är stort: Mellan 70 000 och 140 000 asylsökande kan komma till Sverige i år, visar Migrationsverkets prognos som präglas av stor osäkerhet.

Stockholm Det svenska Migrationsverket presenterade på torsdagen den första prognosen över hur många asylsökande som väntas till landet i år.

Den innehåller tre beräkningsalternativ och generaldirektör Anders Danielsson betonar att osäkerheten är mycket stor.

– Det går knappast att tala om en prognos längre. Framtiden bygger helt och hållet på politiska beslut och ageranden på EU-nivå och i Sverige, säger han i ett pressmeddelande.

Enligt det högsta alternativet kommer 140 000 asylsökande till Sverige, av dem är 27 000 ensamkommande barn. "Det bygger på att Turkiets, EU:s och medlemsländers kontrollåtgärder är effektiva till en början, men sedan snabbt avtar i effektivitet", som Migrationsverket skriver.

Mellanalternativet går på 100 000 och det lägsta är 70 000. Då utgår verket från att "kontrollåtgärderna" har effekt hela året och att nya åtgärder införs när fler igen börjar komma i maj.

Sverige införde i höstas en gränskontroll för dem som kommer över Öresundsbron och id-kontroller på den danska sidan i januari.

Kostnaderna för Migrationsverket ökar med 55 miljoner euro.

Migrationsverket betonar att drivkraften hos människor att lämna sina hemländer inte har avtagit, "utan är snarare större än någonsin". En utveckling som den under hösten 2015 går därför inte att utesluta.

180 000 personer är nu inskrivna i mottagningssystemet, en tredjedel av dem är i skolåldern. Det kommer att finnas ett stort behov av boende och skola.

Till Sverige kom i fjol 163 000 asylsökande, till Finland 30 625.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03