Skammen är ett effektivt verktyg – nu trendar flygskam, matskam och coronaskam

Att skamma kändisar som flyger mycket kan ge ett resultat som gagnar klimatet så att färre flyger. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Att få andra att skämmas kan bidra till förändring i deras beteende, men kan också väcka ilska. Det fick forskaren Jan-Erik Lönnqvist erfara, när han hävdade att de som kör bilar av högstatusmärken beter sig aggressivare i trafiken än andra bilister.

Forskarna Jan-Erik Lönnqvist, socialpsykolog på Svenska social- och kommunalhögskolan och Olli Lagerspetz, docent i filosofi och idéhistoria och akademilektor vid Åbo Akademi, har bägge forskat i ämne...